Hus i Byxelkrok

Plan för att bygga

Bygglov är beviljat för ett fritidshus på 100 m2. Bygglovshandlingarna finns här nedan. Konstruktionsritningar läggs nu in efter hand under rubriken Byggnadsdokument nedan.

Bygglovshandlingar

Här finns länkar till bygglovshandlingarna. Observera att det finns smärre ändringar i vad som ska byggas så dessa kan inte användas som bygghandlingar. Alla handlingar här är offentlig handling eftersom de ingår i bygglovsansökan. Copyright 2020 Maria Agestam.

Bygglov beviljades av Borgholms kommun 2020-11-11 och fick laga kraft 2020-12-21.


Bilder från byggandet

Här kommer bilder och text om bygget efter hand som det framskrider.

Första spadtaget

Första spadtaget

1 juni 2021 togs första spadtaget på byggandet av huset på 100 kvm på tomten i Byxelkrok.

Grunden schaktas

Schaktning för grunden

Under juni schaktade Åkerbo gräv och åkeri. Marken skalades av ner till fast mark. Rör för vatten, el och fiber lades fram till huset.

Grunden byggs

Grunden byggs

I slutet av juni byggdes grunden. Kantstöd sattes runt hela byggnaden. Sedan fylldes grunden med isolering. I isoleringen finns rör för vatten och över den rör för värme.

Besök av KA

Kontrollansvarig besöker

29 juni gjorde kontrollansvarig (KA) ett första besök för att titta på grunden.

Axel inspekterar

Morfar visar grunden

8 juli var allt klart för gjutning. Morfar visade Axel hur en grund ska byggas och vad som finns i den.

Klart för gjutning

Allt klart för gjutning

Över isoleringen ligger nu armeringen. Kantbalken är gjuten. Allt är klart för gjutning.

Betongbilen backar in

Betongbilen kommer

8 juli kom betongbilen och backade in på tomten.

Pannkakor och betong

Gjutningen börjar

Publiken åt pannkakor och njöt av föreställningen. Betongbilen hade kommit på plats och allt kunde börja.

Gjutning

Grunden gjuts

Betongbilen pumpade ut betong över hela grunden. Rickard och medhjälpare såg till att hela ytan täcktes och att resultatet blev helt plant. Planheten kontrollerades med laserinstrument.

Gjutning klar

Gjutningen klar

Gjutningen blev klar innan semesterperioden. Nu ska betongen bränna och uttorkningen av grunden påbörjas medan alla tar semester.

Keramikplattor till köksö

Besök på Keramik Haget

20 augusti besökte vi Caroline Möller på Keramik Haget. Det visade sig att det fanns några väldigt vackra keramiska plattor som skulle passa utmärkt på väggen mellan kaminen och köksön. De får bli husets konstnärliga utsmyckning.

Röjning

Röjning på tomten

12 september röjde Maria och Lennart en stor yta utanför arbetsområdet. Resultatet blev en 15 meter lång hög med ris.

Stommen rest

Stommen reses

Under september restes stommen. Långsidorna var klara 12 september.

Takbalkar av limträ tillpassas

Tillpassning av takbalkarna

Limträbalkarna som ska bära taket tillpassades för att få rätt längd och form. Taksprånget formas innan balkarna sätts på plats.

Takbalkar klara för lyft

Takbalkarna klara

Takbalkarna blir klara efter hand.

Kranbilen lyfter

Takbalkarna lyfts på plats

15 september kom Bolist från Löttorp med kranbil och lyfte limträbalkarna på plats.

Takbalkarna passas in

Takbalkarna passas in

Takbalkarna lades på sina platser efter hand. Allt skedde med precision för att taket ska bli helt plant.

Känslan av rummet

Alla balkar på plats

Efter en och en halv timmas intensivt arbete låg alla balkar på plats. Nu kunde man för första gången uppleva formen på huset.

Balkarna på plats

Balkarna är fästade med vinkeljärn

Balkarna fästes till stommen med vinkeljärn. Direkt vid pålyftet av balkarna fästs de med ett par skruvar. Resterande skruvar och vinkeljärn monterades efter hand. Samtidigt kontrollerades att taket har blivit helt plant.

Diagonalbalken ligger på plats

Den stora diagonalbalken läggs på plats

Den 24 september läggs den stora balken, som går diagonalt i hörnan, på plats. Innan balken lyftes på plats var den justerad för att passa mellan väggarna och dessutom ha en vacker utskjutande del utanför fasaden.

De sista balkarna hänger på diagonalbalken

Resterande balkar fästs i diagonalbalken

De sista balkarna fästs i diagonalbalken. Det är de balkar som inte når tvärs över eftersom de ligger nära husets hörn.

Specialtillverkade balkskor

Balkar hänger i balkskor

Infästningen i diagonalbalken görs med balkskor med storlek och vinklar som är anpassade speciellt för huset.

Gavelns stomme rest

Sista delarna av stommen resta

Stommen på gaveln med sin spets har kommit på plats. Den kallas numera för "fören" på grund av sin utformning.

Yttertaket på plats

Yttertaket har kommit på plats

Yttertaket har lagts över takbalkarna. Yttertaket består av ett lager trä, "svallet" och över det takpapp. I ett senare skede ska taket kläs med alu-plåt.

Väggarna har klätts med vindtät folie och då närmar vi oss läget som kallas "tätt hus".

Stora fönstret lyfts in

Fönstren sätts på plats

Sista steget innan tätt hus är att sätta alla fönster och altandörrar på plats. På bilden är ett av de två stora fönstren på väg in i huset.

Stora fönstret lyfts på plats

Stora lyftet för stora fönstret

De stora fönstren väger ca 200 kg var. De lyftes på plats av fem personer som lotsade in det genom hålet och lyfte allt på plats.

Tätt hus

Tätt hus har uppnåtts

Här har tätt hus uppnåtts. Tak och väggar är täta och alla fönster är på plats.

Värme- och torkaggregat drogs igång och ett par veckors torkning startade. Det gäller att få grunden helt torr innan den täcks med golv och inredning.

Klart för målning

Dags att påbörja målningen

Målningen på utsidan är det moment som vi gör själva. Första steget var att måla takutsprånget och takfoten. Denna målning måste göras innan takplåten monteras och även innan ytterpanelen kommer på plats.

Arbetet utfördes helgen 8-10 oktober.

Göranssons slamfärg

Utsidan ska målas med slamfärg

Valet av färg föll på ockragul slamfärg från Göranssons i Sundborn. Färgen tillverkas på traditionellt vis på samma sätt som röd slamfärg av restprodukter från gruvor.

Färgen har en varmt gul nyans och är helt matt.

Trångt om utrymme under takutsprånget

Målningen under takutsprånget

Första momentet i målningen var att måla under takutsprånget. Det är inte det roligaste momenten eftersom färgen rinner nerför penseln och droppar en hel del.

Innan målningen startade täckte vi alla fönster och sockeln med plast för att inte få dem nerskvätta med färg.

Färdigmålat takutsprång

Takutsprånget färdigmålat

Takutsprånget och de utstickande takbalkarna är färdigmålade. Nu kunde vi för första gången se hur färgen på huset skulle bli. Det kommer att bli en varmgul färg som passar bra ihop med den öländska naturens färger.

Allt klart för takplåten

Även fotbrädans utsida målad

Fotbrädan har målats på både utsida och insida. Därmed är allt klart för att lägga plåt på taket.

Fortsättning följer...