Hus i Byxelkrok

Det kommer nog inte att bli något fritidshus i Byxelkrok.

2020-06-08 avslog Mark och miljödomstolen vår begäran om bygglov. Efter att ha godkänt vår byggnadsyta i en dom från 2019 så gjorde domstolen nu en helomvändning och ville inte tillåta oss att bygga mer än 100 kvm. Vi vet inte hur vi ska vidare med denna fråga.

Bygglovshandlingar

Här finns länkar till bygglovshandlingarna. Observera att det är smärre ändringar så dessa kan inte användas som bygghandlingar. Alla handlingar här är offentlig handling eftersom de ingår i bygglovsansökan. Copyright 2020 Maria Agestam.

Vi fick bygglov av kommunen 20-02-05, väntade i tre veckor på att det skulle få laga kraft. Kommunen hade inte fått in någon överklagan tre veckor efter beslut, men det inkom en strax efter och den gällde eftersom man lägger till tiden för delgivning. Länsstyrelsen avslog denna överklagan. Vi hörde sedan ingenting förrän det kom ett brev från Mark och miljödomstolen (MMD) i Växjö den 7 maj om att bygglovet var överklagat dit. Om detta hade vi ingen aning. Maria besvarade detta. Den 2020-06-08 kom en dom som upphävde bygglovet. MMD hade fattat ett beslut tvärt emot vad man beslutade 2019 om byggytan. Man kan säga att MMD kväljer sin egen tidigare dom.

Bygget ligger f.n. på is.

Överklaganden

Här finns domarna från Mark- och miljödomstolen i Växjö, vilka rör fastigheten Böda-Torp 4:79. Domen från 2019 gäller det första utförandet med hög fasad mot gatan. Domen från 2020 gäller det andra utförandet med den lägre fasaden mot gatan.

Länsstyrelsens i Kalmar län beslut finns som bilagor i resp. dom.