Hus i Byxelkrok

Plan för att bygga

Bygglov är beviljat för ett fritidshus på 100 m2. Bygglovshandlingarna finns här nedan. Konstruktionsritningar läggs nu in efter hand under rubriken Byggnadsdokument nedan.

Bygglovshandlingar

Här finns länkar till bygglovshandlingarna. Observera att det finns smärre ändringar i vad som ska byggas så dessa kan inte användas som bygghandlingar. Alla handlingar här är offentlig handling eftersom de ingår i bygglovsansökan. Copyright 2020-2021 Maria Agestam.

Bygglov beviljades av Borgholms kommun 2020-11-11 och fick laga kraft 2020-12-21.


Bilder från byggandet

Bilderna från byggandet har flyttats till en ny sida för att inte denna sida ska bli alldeles för stor.